Objectiu de la política de privacitat

Comunitat de Propietaris de Sant Cugat Centre Comercial informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 i Llei Orgànica 5/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Titular: Comunitat de Propietaris de Sant Cugat Centre Comercial en endavant L’EMPRESA Direcció : Via Augusta, 2-14 08174 Sant Cugat del Vallès E-mail: gerencia@santcugatcentre.com Telèfon: 935898346 CIF: H-61213609 Web: WWW.SANTCUGATCENTRE.COM

                            

Conforme el disposat a la normativa vigent, L’EMPRESA, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i/o activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades personals pot variar amb el temps a causa de possibles canvis en la legislació, jurisprudència o als criteris seguits per l’Agència Espanyola de protecció de dades o l’autoritat competent en tot moment.  És per això que L’EMPRESA es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents al moment precís de l’accés als llocs web, així com a pràctiques del sector. En aquest cas L’EMPRESA anunciarà a aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació, abans de posar-los en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades de caràcter personal, subministrats per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractats segons la normativa vigent REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU  I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 sobre protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 5/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal de L’EMPRESA que administri aquesta informació.  

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades continguts en aquesta web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQUÈNCIA

Mitjançant la realització dels formularis inclosos a les diferents websites relacionades als serveis oferts per L’EMPPRESA, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per L’EMPRESA , podent exercir els drets pertinents segons la següent clàusula.

INFORMACIÓ PER A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACI´I PORTABILITAT. 

Els usuaris poden exercitar, respecte les dades recopilades, en la forma descrita al punt anterior, els drets reconeguts al REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 5/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat. Qualsevol usuari pot exercir els drets mencionats al paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a la direcció de L’EMPRESA.  Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-nos-ho per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a l’empresa, a l’adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa.

Pot presentar igualment una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària a: www.aepd.es

 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT.

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte, com el seu nom, cognom, telèfon i correu electrònic mentre no sol·liciti la seva supressió.

AMB QUINA FINALITAT

L’EMPRESA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a L’EMPRESA amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d’organització, així com la realització d’activitats diverses amb el seu consentiment.

 

Així mateix l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació d’usuaris i per realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats amb el seu consentiment. Durant el procés de recopilació de dades i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi de la forma electrònica en qüestió, de la necessitat d’aplicar per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats per llocs Web. En el seu cas, se li demanarà als usuaris petició perquè L’EMPRESA pugui fer ús de les seves dades per enviar-li informació relativa a l’entitat, les activitats realitzades o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir dades a una o alguna de les fulles de captació de dades implica l’acceptació d’aquestes termes d’ús i política de privacitat, donant a entendre que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal per al mateix i es compromet al seu complet compliment durant la navegació i participació a la nostra web.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÈS DE L’USUARI

Així mateix i tot i que l’usuari hagi estat informat de la possible existència de cessions de dades personals a tercers, i s’hagi demanat el seu consentiment a aquestes cessions. En cap cas, excepte en els coberts per la legislació vigent, cap tercer aliè a L’EMPRESA tindrà accés, sense el consentiment dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. Als altres casos l’empresa col·laborarà perquè aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, no obstant la responsabilitat serà exigible al tercer citat. L’EMPRESA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web, a excepció del cas que sigui necessari per a la prestació del servei. L’EMPRESA no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels usuaris a altres empreses, excepte el cas que sigui necessari per a la prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ DE LA INFORMACIÓ

Ocasionalment L’EMPRESA envia un email notificant novetats o ofertes que puguin produir-se en aquest lloc web de L’EMPRESA. En qualsevol moment pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic al nostre e-mail amb la paraula baixa a l’apartat assumpte.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER AL SEU ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en ells, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes accessibles a través de la pàgina web està subjecte a la llei, nacional o internacional, així com als principis de bona i ús lícit pels usuaris, que serà totalment responsable per l’accés i l’ús adequat. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, l’ordre públic, les bones costums, els drets de tercers o de l’empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats per a les quals van ser concebuts. L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat, directa o indirectament, per dany emergent o lucre cessant, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d’on es poden disposar de diferents aplicacions és: Titular: Comunitat de Propietaris de Sant Cugat Centre Comercial en endavant LA EMPRESA Direcció : Via Augusta, 2-14 08174 Sant Cugat del Vallès E-mail: gerencia@santcugatcentre.com Telèfon: 935898346 CIF: H-61213609 Web: WWW.SANTCUGATCENTRE.COM                                                            

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web li atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses a aquest Avís Legal en la versió publicada per L’Empresa en el mateix moment que l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot haver-hi modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

L’Empresa no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o des de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un accés a una web, no pròpia, es realitza per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i L’Empresa no recomana no garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè. L’Empresa no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell. Incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent de fer mal ús d’un vincle, tant al contactar a la web de L’Empresa, com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de L’Empresa. 

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

A aquesta web es poden estar utilitzant cookies a algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que oferim a clients i visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació: *Data i hora de la darrera vegada que l’usuari ha visitat la web. *Disseny de contingut que l’usuari ha escollit en la seva primera vista al web. *Elements de seguretat que intervenen al control d’accés a les àrees restringides.

POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies o galetes són uns petits arxius de texts que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita el lloc web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (vostè en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles. Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’utilitzar. El nostre objectiu és oferir-li productes i serveis personalitzats. En aquest sentit, les cookies ens permeten:

Algunes cookies són de col·laboradors externs i serveixen per:

Vostè pot revocar el seu consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que ofereix el seu navegador. Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d’aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org. Aquest lloc web utilitza les cookies:

ELIMINACIÓ DE LES COOKIES

Vostè pot configurar el seu navegador perquè l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar perquè es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a:

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines webs poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporaran canvis a la informació continguda. L’Empresa pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis als serveis i continguts. L’Empresa ha obtingut informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o estigui actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa pel que fa a qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de L’Empresa.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TÈCNICA I/O DE CONTINGUT

L’Empresa declina qualsevol responsabilitat en cas d’existir interrupcions o un mal funcionament del servei o contingut ofert a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, L’Empresa no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de flux elèctric, o qualsevol dany indirecte que li pugui causar als usuaris per causes alienes a L’EmpresaL’empresa no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que l’hagi posat a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que L’empresa realitza els seus millors esforços per evitar aquests tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació inclosa a qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de al informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per L’Empresa, així com els continguts penjats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra segons la legislació sobre propietat intel·lectual, per tant es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referida tant a les pàgines web com al seu contingut i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de L’Empresa. En conseqüència, tots els continguts que es mostrin a les diferents websites i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programes, noms comercials, marques, dibuixos industrials, qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L’Empresa o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a les diferents websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programa necessari per al funcionament per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra segons el Dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment ja assenyalat implica la comissió de greus actes il3lícits i la sanció pertinent per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris d’aquests serveis o continguts  puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat i parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de L’Empresa. En concret i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemant en suports físics o logístics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinador), digitalitzar o posar a disposició des de bases de dades diferents de les pertinents a les autoritzades per L’Empresa , així com la seva traducció, adaptació o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes índexs o altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en qualsevol cas estan subjectes a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de Protecció de la imatge. L’Empresa és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i o serveis en ells oferts, així com la conseqüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través de mail. L’Empresa en aquest sentit podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin penjar-se a la xarxa continguts o opinions considerades com racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Aquells usuaris que enviïn a les pàgines de L’Empresa, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, a banda que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa del servei o contingut això sigui possible, s’entén que autoritza L’Empresa per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemats en suports físics o logístic (per exemple, disquets o disc dur d’ordinador), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertinents a L’Empresa , traducció, adaptació o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de L’Empresa. D’acord amb l’assenyalat al paràgraf anterior, L’Empresa queda autoritzada igualment per procedir a la modificació alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per aquest motiu pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió a qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris puguin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol recurs tècnic, logístic o tecnològic, per virtut de qualsevol tercer que pugui beneficar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per L’Empresa per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció de les pàgines web de L’Empresa , sense consentiment previ, exprés i per escrit de L’Empresa. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerat com una lesió dels drets de Propietat intel·lectual de L’Empresa sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes. L’Empresa no assumirà cap responsabilitat davant de les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa forma que no assumirà cap responsabilitat per continguts, serveis, productes, etc... De tercers els quals puguin accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks o vincles similars de les websites de L’Empresa.